Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadlaTepelná čerpadla jsou ekonomická a ekologická zařízení, která využívají energii okolního prostředí a přeměňují ji na teplo používané k vytápění budov a ohřevu vody. V čem spočívá princip tepelných čerpadel? Princip tepelného čerpadla tkví v tom, že odebírá nízkopotenciální energii vodě (povrchová, spodní, odpadní), vzduchu (okolní, odpadní) nebo země (prostřednictvím nemrznoucí kapaliny obíhající v uzavřeném koletoru) a na termodynamickém principu ji mění v potřebné a využitelné teplo, které se pak rozvádí vodou nebo vzduchem. Podle konkrétních podmínek uživatele je možno dodat a instalovat tepelná čerpadla s různými kombinacemi vstupní a výstupní energie, tzn. tepelné čerpadlo princip voda/voda, země/voda, vzduch/voda, voda/vzduch nebo vzduch/vzduch.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Jak pracuje tepelné čerpadlo? Tepelná čerpadla princip využívají kompresorové chladničky, které pracují na principu tzv. studeného okruhu. Tepelná čerpadla naopak využívají okruh teplý, tzn. že motorkompresor stlačí pracovní medium – chladivo, které tak získá teplo, které ve výměníku kondenzátoru předá vodě (nebo vzduchu) pro vytápění a ohřev užitkové vody. Poté redukční ventil podstatně sníží tlak pracovního media. Tím se zároveň prudce sníží jeho teplota. K jejímu opětovnému zvýšení se v dalším výměníku – výparníku využije již vzpomenutá energie okolního prostředí (vzduch, voda, země) a tento cyklus se opakuje. Pomocí reverzního ventilu, který je mnohdy součástí tepelného čerpadla, je možno kromě topení využít i chlazení.

Chcete si zjistit více o tom, jaké jsou výhodné funkce tepelného čerpadla? Podrobnější informace o tepelných čerpadlech naleznete zde.

Soubory ke stažení