Tepelná čerpadla Daikin Altherma s dotací až 143 000 Kč

Tepelné čerpadlo s dotací, to je Daikin Altherma. Získáte teplo domova dotykem jednoho prstu, teď navíc s dotací, která vám ušetří až 95% nákladů na pořízení nového kotle.

Co musím splnit?

‌Proč si vybrat tepelné čerpadlo Daikin Altherma od nás

Poskytujeme komplexní služby pro tepelná čerpadla Daikin Altherma. Najdete nás v Třebechovic pod Orebemmontáž čerpadel ale provádíme po celé ČR. Totéž platí pro záruční a pozáruční servis u nás zakoupených čerpadel. Tepelné čerpadlo Daikin Altherma vám zdarma dopravíme na místo montáže. Pracujeme rychle, odborně a s osvědčenými technologiemi a materiályKvalitně připravený projekt je pro nás samozřejmostí. Při koupi čerpadla do bytových prostor včetně montáže vám navíc snížíme DPH z ceny na 12 %!

‌Napište si o cenu čerpadla Daikin Altherma

Proč je tepelné čerpadlo Daikin Altherma to pravé pro vás

 • COP (koeficient energetické účinnosti) až 4,02
 • může fungovat jako efektivní vytápění i chlazení
 • ohřívá stiskem jediného tlačítka
 • vytápění bez elektrického ohřívače až do 80°C
 • můžete jej mít s kotlíkovou dotací.
 • šetří veškerou manuální práci, které se nevyhnete při topení v kotli na tuhá paliva
 • významně zvyšuje hodnotu vaší nemovitosti
 • jednoduchá výměna existujícícho kotle bez nutnosti výměny topných rozvodů
 • teplou vodu máte k dispozici kdykoliv
 • snížíte náklady za elektřinu díky výhodným tarifům
 • šetříte přírodu

Daikin Altherma - skvělé tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo Altherma je nejnovější řešení na dnešní a budoucí problémy spojené s klasickými systémy vytápění, zejména vysoké ceny energií a nepřípustné dopady na životní prostředí.

• Nízké náklady na energii a nízké emise C02  
Klasická paliva začínají být pomalu hůře dostupná a jsou čím dál dražší. S rostoucími cenami se jako nejpřitažlivější systém vytápění využívající obnovitelné zdroje jeví tepelné čerpadlo vzduch-voda, které využívá tepelnou energii zdarma obsaženou ve venkovním vzduchu a je tak minimálně třikrát účinnější než kotel na fosilní paliva. Výsledkem je nízká spotřeba primárních energií a žádné přímé emise CO2.

• Snadná instalace  
Kompaktní venkovní jednotka může být umístěna kdekoliv a nevyžaduje žádné vrty nebo povrchové úpravy pozemku pro získávání tepla. Vnitřní hydrobox nevyžaduje zvláštní „technologickou" místnost ani dodatečnou infrastrukturu jako například komín, zásobníky na palivo, přívod čerstvého vzduchu nebo přípojku na plyn. Althermu lze napojit na běžné nízkoteplotní radiátory a systémy podlahového vytápění a lze ji nastavit tak, aby optimálně vyhovovala jak novým stavbám, tak rekonstruovaným objektům.

Napište si o cenu čerpadla Daikin Altherma

Energie ze vzduchu = energie zdarma

Zdroji tepla pro nízkoteplotní otopné soustavy mohou být kotle na fosilní paliva nebo elektřina. Altherma jako alternativa k těmto „tradičním" zdrojům je však mnohem účinnější řešení. Více než 2/3 energie, kterou Altherma v průběhu roku dodá ve formě tepla, pochází ze vzduchu a je zdarma. Systém Altherma pracuje až do teplot –20°C, takže je schopný dodat veškeré teplo potřebné k vytopení objektu na komfortní teplotu. Všechna tepelná čerpadla vyžadují elektřinu pro přečerpání energie z nízké teploty na teplotu pro vytápění. Například Altherma může z 1 kW elektrického příkonu do objektu dodat 3,8 kW tepla.

Optimalizované použití energie tepelného čerpadla
Tepelná čerpadla jsou přirozeně „čistá" a spolehlivá zařízení a tradičně využívají technologii „voda-voda" nebo „vzduch-vzduch". Systém „vzduch-voda" Althermy však představuje to nejlepší z obou technologií spojující snadnou dostupnost vzduchu jako zdroje tepla, nízké pořizovací náklady, bezemisní provoz, snadnou instalaci a údržbu spolu s komfortem vodní otopné soustavy.

Pohled pod povrch

Altherma je Split systém stávající z venkovní jednotky a vnitřního takzvaného hydroboxu, který lze napojit na všechny běžné nízkoteplotní radiátory a podlahové vytápěcí systémy.

Venkovní jednotka Venkovní jednotka odčerpává nízkoteplotní energii z okolního vzduchu – energii, která je zdarma – a zvýší její teplotu. Hodnotnější energie je poté převedena prostřednictvím chladivového okruhu do vnitřního hydroboxu.

Vnitřní hydrobox

Vnitřní hydrobox převádí tepelnou energii z chladiva do vody, která obíhá radiátory ústředního vytápění, podlahovým topením a zásobníkem na teplou užitkovou vodu. Ve verzi hydroboxu s funkcí topení a chlazení se chladicího účinku dosahuje cirkulací ochlazené vody na 7 °C přes jednotky fan-coil. Systém Altherma může poskytnout i částečné chlazení prostřednictvím podlahového okruhu nebo radiátorů tím, že omezí minimální teplotu chladicí vody. Příprava teplé užitkové vody je zajištěna automatickým přepínáním mezi režimem chlazení/topení a režimem TUV.

Zásobník na teplou vodu (volitelná výbava)

Pro pokrytí potřeby teplé užitkové vody je k dispozici speciální nerezový zásobník zkonstruovaný pro využití a udržení nejvyšší možné energetické účinnosti, kterou systém Altherma nabízí. Kombinace elektrického ohřívače v horní části zásobníku s výměníkem tepelného čerpadla v dolní části zásobníku zajišťuje nejnižší možnou spotřebu energie a přitom rychlý ohřev vody. Navíc vestavěná funkce ohřívá vodu v zásobníku nad 70 °C minimálně jednou týdně z preventivních hygienických důvodů.

Ovládání systému Ovládání systému a ovladač pro uživatele jsou obsaženy v hydroboxu. Obsahuje týdenní program, který umožňuje řízení teploty podle požadavků uživatele. Díky němu lze naprogramovat požadované vnitřní teploty v průběhu každého dne v týdnu, takže lze například snížit teplotu v noci nebo během dne, a naopak ji zvýšit ráno pro příjemné probuzení a odpoledne před příchodem domů. Pohodlí uživatele je tak vždy zajištěno, ať jsou jeho preference jakékoliv. Přidáním běžných termostatů lze regulovat teplotu a úroveň komfortu v jednotlivých místnostech, kde je to potřeba.

Flexibilní konfigurace

Althermu lze využívat ve 3 konfiguracích -jako monoenergetický, monovalentní-abivalentní systém a optimalizovat tím poměr mezi investičními a provozními náklady a rozšířit paletu typů projektů, kde lze Althermu využít. Profesionální instalační firmy Daikin poskytnou detailní popis, jak lze každou konfiguraci využít u daného objektu. Navíc k těmto konfiguracím lze Althermu kombinovat s dalšími obnovitelnými zdroji energie, jako jsou například solární panely pro ohřev teplé vody.

Monovalentní systém Altherma

Tepelné čerpadlo pokrývá 100 % tepelných ztrát v nejchladnějších dnech v roce. Toto řešení se doporučuje pro velmi nízkoenergetické domy nebo do mírného klimatického pásma bez tuhých zimních období. Investiční náklady mohou být vyšší, ale spotřeba energie je ze všech tří variant nejnižší.

Bivalentní systém Altherma

Bivalentní systém kombinuje dva nezávislé zdroje tepla – tepelné čerpadlo a kotel na fosilní paliva. Bivalentní systém se vyskytuje ve dvou variantách: v sériovém zapojení6 a v paralelním zapojení. V sériovém zapojení je kotel dimenzován na pouhé pokrytí špiček potřeby tepla, v paralelním zapojení je dimenzován k pokrytí veškerých tepelných ztrát v nejchladnějších dnech v roce. Paralelní bivalentní zapojení se doporučuje pro objekty se stávajícím systémem vytápění, kdy řešení s Althermou snižuje spotřebu energie.

Napište si o cenu čerpadla Daikin Altherma

Daikin znázorňuje revoluci založenou na silných tradicích

Společnost Daikin má více než 40 let zkušeností s výrobou tepelných čerpadel, kterých vyrábí přes 1 milion kusů ročně jak pro rezidenční, tak i pro komerční aplikace. Celý systém se vyrábí výhradně ve špičkových továrnách Daikin, včetně nejdůležitější části tohoto systému – venkovní jednotky s kompresorem. Daikin si vyrábí vlastní kompresory pro veškeré své výrobky, z nichž zhruba 80% je užíváno právě v tepelných čerpadlech. Z těchto zkušeností vyplývá výrazná technologická převaha společnosti Daikin, což jí umožňuje udržovat si tradiční vedoucí pozici na trhu a aplikovat nejmodernější technologie do pokrokového systému Altherma. 

Podívejte se na vlastnosti jednotlivých druhů tepelných čerpadel (tepelné čerpadlo vzduch voda Daikin, vzduch vzduchzemě voda).

Soubory ke stažení