Časté dotazy k tepelným čerpadlům

Přemýšlíte nad tepelným čerpadlem, ale ještě nemáte všechny informace? Zajímá vás, co tepelné čerpadlo vlastně je, jak se montuje a jak používá? Nebo vás zajímají informace o tom, jaké výhody vám tepelné čerpadlo přinese? Odpovědi na vaše otázky se dozvíte v tomto článku, a pokud ne, neváhejte nás kontaktovat a my vám rádi poradíme!

Co to vlastně je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadla jsou efektivním prostředkem pro vytápění domů, bytů, různých dalších typů budov, ale i bazénů nebo užitkové vody. Energii o nízké teplotě získávají z okolního prostředí, a sama pak teplotu navyšují pro účely topení a ohřevu. Systémy s tepelným čerpadlem jsou třikrát až pětkrát účinnější než elektrokotle nebo kotle na fosilní paliva a jsou víc než schopné vytápět celý dům i v nejhlubších zimních mrazech.

Účinnosti tepelných čerpadel se obvykle vyjadřují topným faktorem systému (značeno COP), který většinou bývá v rozmezí 3–5. Jinými slovy, tepelné čerpadlo vyžaduje pouze 1 kW elektřiny na to, aby z obnovitelného zdroje (vzduchu) získalo a do vytápěného objektu dodalo 3–5 kW tepla. Rostoucí popularitu těchto systémů vytápění demonstruje jejích ohromný rozmach a úspěšné nasazení v chladných klimatech Skandinávie. Miliony tepelných čerpadel jsou každý rok instalovány po celé Evropě a jejich podíl na trhu se neustále zvětšuje díky rostoucímu povědomí o nesporných výhodách těchto systémů. Nedávné průzkumy prokazují, že jen během posledních pěti let se prodeje tepelných čerpadel zdvojnásobily.

‌Napište nám

Jak se tepelné čerpadlo montuje a používá?

Tepelná čerpadla vám můžeme připojit k topným systémům, jako jsou radiátory, podlahová, stropní a stěnová vytápění, konvektory, fan-coily apod. Také v kombinaci s dalšími tepelnými zdroji (tuhá paliva, plyn, olej, elektrokotle, solární panely...). Pro naše klienty zajišťujeme prodej a montáž tepelných čerpadel, přičemž před uvedením čerpadla do provozu firma provádějící montáž přijede obhlédnout, jaké úpravy budou třeba provést.

Vnitřní jednotka je určena k instalaci na zeď uvnitř domu. Venkovní jednotka odolává povětrnostním vlivům a lze ji instalovat na libovolném místě s dostatečným přístupem vzduchu.

Hledáte kvalitní tepelná čerpadla pro bazény či vytápění nebo ohřev vody? Jsme připraveni vám doporučit nejvhodnější řešení vašeho topného systému, ohřevu teplé užitkové vody či ohřevu bazénu. Naše firma má nejlepší zkušenosti se zdrojem nízkopotencinální energie pro tepelné čerpadlo vzduchu/vzduch nebo vzduch/voda.

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch nebo vzduch/voda odebírají tepelnou energii většinou venkovnímu vzduchu, v některých případech i do –23°C. Tepelná čerpadla Daikin se testují v různých klimatických podmínkách. Ve všech případech bylo dosaženo zlepšení komfortu a udržení stálé teploty, stejně jako dostatku teplé vody kdykoliv během dne.

‌Napište nám

Jaké jsou výhody tepelných čerpadel? 

Nízkoteplotní vytápění – kombinace výhod
Jaké má tepelné čerpadlo výhody? Rychlý vývoj v oblastech vytápění a tepelné izolace budov umožňuje, aby topná voda o teplotě 55 °C nebo i méně dokázala vyhřát celý objekt i při extrémně nízkých venkovních teplotách. Vysoký komfort a zároveň snížení spotřeby energie se dosahuje menším teplotním spádem mezi topným tělesem a teplotou v místnosti. Většina moderních vodních otopných soustav pracuje při nízkých teplotách topné vody dodávající teplo prostřednictvím radiátorů nebo podlahovým vytápěním, případně jejich kombinací.

Zajímá vás také hlučnost tepelného čerpadla? Přínosem tohoto moderního způsobu vytápění je rovněž nízká hlučnost tepelných čerpadel, nemusíte se tak obávat, že by vás chod čerpadla nějak rušil od vašich běžných každodenních činností. Více informací o hlučnosti naleznete v katalogu.

Flexibilní využití, jednoduchá instalace
Systém Altherma se skládá z venkovní a vnitřní jednotky, obě jsou velmi kompaktní. Venkovní jednotka může být diskrétně umístěna vně nových i stávajících rezidenčních budov. Vnitřní jednotka nevyžaduje svoji vlastní „technologickou" místnost, a tak může být umístěna tam, kde to nejvíce vyhovuje.

Komplexní řešení pro celoroční komfort
Mimo uspokojení základních požadavků na komfort v podobě dodávání tepla dokáže Altherma nabídnout mnohem víc. Systém Altherma je navržen i k celoročnímu ohřívání vaší teplé užitkové vody a může být dodáván i s možností chlazení pro horké letní dny. Altherma tak zajistí vaše pohodlí po celý rok.

Nízké náklady na energii a nízké emise C02
Klasická paliva začínají být pomalu hůře dostupná a jsou čím dál dražší. S rostoucími cenami se jako nejpřitažlivější systém vytápění využívající obnovitelné zdroje jeví tepelné čerpadlo vzduch-voda, které využívá tepelnou energii zdarma obsaženou ve venkovním vzduchu a je tak minimálně třikrát účinnější než kotel na fosilní paliva. Výsledkem je nízká spotřeba primárních energií a žádné přímé emise CO2.